AT&T sẽ không mở khóa iPhone để sử dụng trên các mạng khác

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Mặc dù mạng không dây của công ty là mở cho các thiết bị bên ngoài, nhưng iPhone là ngoại lệ duy nhất.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8571&t=pcolarticle