Áo xanh tình nguyện phục vụ nhân dân

Tỉnh đoàn vừa có kế hoạch phát động Chương trình Áo xanh phục vụ nhân dân. Chương trình sẽ triển khai thực hiện vào các Ngày Thứ bảy tình nguyện trong thời gian từ tháng 6 đến 8-2024.

Theo đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn Đồng Nai căn cứ chức năng, nhiệm vụ đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đảm nhận công việc tham gia cải cách hành chính. Cụ thể, đối với thanh niên khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính, hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thanh niên công an hỗ trợ đổi thẻ căn cước công dân cho các đối tượng ưu tiên, hoàn cảnh khó khăn có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai. Thanh niên khối y tế thực hiện Phong trào Nụ cười thầy thuốc trẻ với phương châm Đến thì tiếp đón niềm nở, ở thì tận tình chăm sóc, về thì dặn dò chu đáo…

Tỉnh đoàn yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức trẻ là đoàn viên, thanh niên mặc áo Thanh niên Việt Nam hoặc trang phục ngành, đeo huy hiệu Đoàn trong các giao dịch hành chính và tiếp dân.

Nguyễn Tuyết

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/doan-the/202405/ao-xanh-tinh-nguyen-phuc-vu-nhan-dan-2d447b4/