Ao ước

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Paul có tới 9 đứa con. Một hôm, trên đường đi công cán, anh trò chuyện với người ngồi bên cạnh về bọn nhỏ. Người ngồi cạnh nói:

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/6/1/242005.tno