Ảnh Bác trên điểm cao 409

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Dạo ấy, chúng tôi đón cái Tết hân hoan đầy ý nghĩa giữa rừng Lào, bởi những lời ngợi khen chân tình và sâu sắc từ thư của Bác Hồ gửi bộ đội thông tin liên lạc...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.35159.qdnd