An Giang phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước vượt dự toán HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất

  Báo An Giang
  16 liên quanGốcAn Giang

  Sáng 14/7, Giám đốc Sở Tài chính An Giang Trần Minh Nhựt chủ trì hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  Giám đốc Sở Tài chính An Giang Trần Minh Nhựt phát biểu chỉ đạo hội nghị

  6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn tỉnh 4.095 tỷ đồng (đạt 66,22% so dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 81,4% so cùng kỳ). Cụ thể, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 264 tỷ đồng (đạt 114,7% dự toán); thu nội địa 3.831 tỷ đồng (đạt 64,35% so dự toán). Có 15/16 khoản thu đạt và vượt dự toán. Theo đó, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 là 6.433 tỷ đồng (đạt 40,57% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 124,11% so cùng kỳ).

  6 tháng cuối năm 2022, ngành tài chính An Giang sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng thu; phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số, quản lý chặt chẽ khâu hoàn thuế và tích cực thu hồi nợ động…, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước vượt dự toán HĐND tỉnh giao ở mức cao nhất.

  Cùng với đó, điều hành chi ngân sách địa phương chặt chẽ, hiệu quả, đúng dự toán được giao, đúng nguồn, đúng chế độ định mức quy định và trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán năm 2022, kịp thời thanh toán khối xây dựng cơ bản hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý hiệu quả tài sản công; tăng cường công tác quản lý giá, thị trường.

  Ngoài ra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập…

  Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-phan-dau-tang-thu-ngan-sach-nha-nuoc-vuot-du-toan-hdnd-tinh-giao-o-muc-cao-nhat-a338023.html