Ăn cơm trưa hết 270 nghìn đồng chuyển khoản cho quán 270 triệu đồng

Dùng cơm trưa tại nhà hàng Lan Ngan (TP Thanh Hóa) hết 270 nghìn đồng, nhưng một vị khách lúc thanh toán đã chuyển nhầm tới 270 triệu đồng.

Ăn cơm trưa hết 270 nghìn đồng chuyển nhầm 270 triệu đồng

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/golf-doanh-nhan/an-com-trua-het-270-nghin-dong-chuyen-khoan-cho-quan-270-trieu-dong-194320.html