Âm vang vùng cao

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đúng 7 giờ 30 phút mồng 5 Tết Kỷ Sửu vừa qua, khi không khí Tết còn tràn ngập đất trời, thì cán bộ, công nhân Xí nghiệp khai thác 1, Công ty A-pa-tít Việt Nam, đang làm việc tại Mỏ Cóc - Cam Đường đã bắt tay sản xuất.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142539&sub=130&top=37