7 nguồn bitotin trong thực phẩm giúp hạn chế hói đầu

Biotin, còn được gọi là vitamin B7, nổi tiếng với vai trò thúc đẩy sức khỏe, sức mạnh và sự phát triển của tóc. Việc kết hợp thực phẩm giàu biotin vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp nuôi dưỡng tóc từ bên trong.

NHẬT LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/7-nguon-bitotin-trong-thuc-pham-giup-han-che-hoi-dau-post787174.html