7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Tính tới ngày 15/11, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác; dệt, may; giày dép… theo Tổng cục Thống kê.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 306,06 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 81,49 tỷ USD, giảm 2,6%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 224,57 tỷ USD, giảm 7,7%, chiếm 73,4%.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023 có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66,1%).

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, giá trị xuất khẩu của mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện 48,9 tỷ USD; điện thoại và linh kiện 46,2 tỷ USD; náy móc thiết bị, dụng cụ PT khác 37,2 tỷ USD; dệt may 28,9 tỷ USD; giày dép 17,3 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng 12 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ 11,4 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản sơ bộ đạt 3,76 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 270,45 tỷ USD, chiếm 88,4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 24,02 tỷ USD, chiếm 7,8%; nhóm hàng thủy sản đạt 7,82 tỷ USD, chiếm 2,6%.

Về nhập khẩu, tính đến hết ngày 15/11, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 100,54 tỷ USD, giảm 9,8%, chiếm 35,7% tổng kim ngạch nhập khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,08 tỷ USD, giảm 12,7%, chiếm 64,3%.

Trong đó có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 03 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43,6%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất sơ bộ đạt 264,13 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,8%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng sơ bộ đạt 17,49 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 24,44 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,1 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,05 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 43,49 tỷ USD.

Vũ Nam

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/7-mat-hang-xuat-khau-tren-10-ty-usd-d44283.html