6 triệu đồng bào công giáo chung sức xây dựng quê hương

    Gốc

    (CAO) Chiều 12-10, trong buổi tiếp Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa X tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong Hội đồng giám mục Việt Nam và 6 triệu đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp,...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2007/10/mlnews.2007-10-13.1006240396