50 tỷ đồng hỗ trợ dạy nghề cho nông dân bị thu hồi đất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, UBND Thành phố vừa phê duyệt 50 tỷ đồng nguồn kinh phí ban đầu để triển khai hỗ trợ dạy nghề cho hộ nông dân bị thu hồi từ 30% đất nông nghiệp trở lên.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146429&sub=127&top=39