50% số bệnh nhân nhiễm bệnh không phải do mắm tôm

    Gốc

    Trả lời báo giới, ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã khẳng định: 50% số bệnh nhân nhiễm bệnh không phải do mắm tôm.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/78524.cand