43% sinh viên không yêu thích ngành mình đang học

    Gốc

    Hơn 2.000 sinh viên không thực sự yêu thích ngành học của mình (chiếm tỷ lệ 42,66%) và 238 sinh viên (5%) có suy nghĩ muốn đổi ngành học. Đó là kết quả khảo sát trên 5.500 sinh viên do trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa mới thực hiện trong học kỳ 1, năm học 2007 - 2008.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/220845.asp