4 bước phòng dịch viêm não Nhật Bản mùa hè

    Tháng 7 được coi là đỉnh dịch viêm não Nhật Bản với nhiều ca nhập viện trên khắp cả nước, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Dưới đây là bốn bước đơn giản phòng bệnh viêm não Nhật Bản.

    HỒ TRANG

      Nguồn PLO: http://plo.vn/video-photo-hi-hoa/infographic/4-buoc-phong-dich-viem-nao-nhat-ban-mua-he-712948.html