36 xã ở Tuyên Quang có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, do nắng nóng diễn ra trong nhiều ngày, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng.

Qua rà soát, tỉnh có 36 xã có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Trong đó, huyện Sơn Dương có 8 xã; Hàm Yên, Chiêm Hóa mỗi huyện 6 xã; Yên Sơn và Na Hang mỗi huyện có 5 xã; huyện Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang mỗi đơn vị có 3 xã.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng chống cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, bố trí sẵn sàng nhân lực, vật lực ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng, kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan rộng; tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; thực hiện phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống cháy rừng.

HẢI CHUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/36-xa-o-tuyen-quang-co-nguy-co-chay-rung-cap-nguy-hiem-702179/