3/8 đề án sẽ được MTTQ phản biện trong kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội

  Báo Công Lý
  201 liên quanGốcHà Nội

  Dự kiến, trong Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội tới đây, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ phản biện 3 nội dung, gồm: Đề án phân cấp ủy quyền; mức thu học phí và cơ chế hỗ trợ học phí; hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế của TP Hà Nội.

  Ngày 1/8, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Báo cáo dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Hà Nội, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, theo dự kiến, Kỳ họp tổ chức trong một ngày để xem xét, thảo luận, quyết định 8 nội dung về: Điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; xây dựng Đề án phân cấp, ủy quyền và xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội, năm học 2022-2023; quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội, năm học 2022-2023; mức hỗ trợ một lần cho các y, bác sỹ và nhân viên y tế TP Hà Nội.

  Quang cảnh hội nghị.

  Thống nhất với các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự kiến sẽ phản biện 3 nội dung về Đề án phân cấp ủy quyền; mức thu học phí và cơ chế hỗ trợ học phí; hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế của thành phố Hà Nội.

  Bà Nguyễn Lan Hương đề xuất, đối với nội dung về phân cấp, ủy quyền có thể chia thành các nội dung theo từng lĩnh vực, không nên gộp 16 nội dung phân cấp vào một nghị quyết. Ngoài ra, về nội dung hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế là hết sức cần thiết, do đó, cần sớm chuẩn bị các nội dung bảo đảm theo quy định.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cơ bản thống nhất các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, của HĐND thành phố. Nhấn mạnh nội dung kỳ họp cần được chuẩn bị kỹ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo dự thảo trình chất lượng, đúng tiến độ.

  Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, hội nghị thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan đã được ký kết đầu năm 2022. Trong đó, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thống nhất 8 nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề.

  Để kỳ họp diễn ra thành công, bảo đảm chất lượng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các cơ quan phối hợp, chuẩn bị tốt các nội dung đúng tiến độ. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố rà soát lại toàn bộ các nội dung đã đăng ký trong kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2022, để chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng kế hoạch. Với các nội dung Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phản biện, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố gửi tài liệu sớm để thực hiện phản biện có chất lượng, hiệu quả.

  Phong Vân

  Nguồn Công Lý: https://congly.vn/3-8-de-an-se-duoc-mttq-phan-bien-trong-ky-hop-thu-9-hdnd-tp-ha-noi-211268.html