2,5 tỉ đồng qui hoạch Vườn Quốc gia Ba Vì

    2 đăng lạiGốc

    KTĐT - Bộ NNPTNT đã chính thức phê duyệt qui hoạch khu dịch vụ hành chính Vườn Quốc gia Ba Vì với tổng diện tích qui hoạch 160,5ha.

    Theo qui hoạch này, Vườn Quốc giaBa Vì có 5 khu dịch vụ hành chính, trong đó khu A rộng 60ha nằm trên độ cao 400m, khu B rộng 55ha nằm trên độ cao 600 - 700ha. Trong khu dịch vụ hành chính này, sẽ có các công trình phục vụ, quản lý bảo vệ rừng, nhà hội thảo, công viên hoa, vườn sưu tập, nhà nghỉ dưỡng… Tổng kinh phí qui hoạch Vườn Quốc giaBa Vì lần này khoảng gần 2,5 tỉ đồng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/308560/2-5-ti-dong-qui-hoach-vuon-quoc-gia-ba-vi.aspx