2.000 USD cho mức lương của Tân Tổng Giám đốc Vinamotor

    Gốc

    (Vitinfo)- Vinamotor là đơn vị đầu tiên trong 5 Tổng công ty Nhà nước được phép thuê Tổng Giám đốc đã chọn được người đủ điều kiện vào giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Doanhnghiep/36384/default.aspx