185 chuyến xe liên tỉnh phục vụ kỳ thi đại học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) vừa có kế hoạch tăng cường xe khách liên tỉnh trong dịp thi đại học.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124232&sub=52&top=37