14 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 26 đến 29-4

  6 liên quanGốc

  Danh sách 14 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 26 đến 29-4.

  (Ảnh minh họa)

  Danh sách 14 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 26 đến 29-4.

  * Ngày 17-5, CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 29-4 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 4-5.

  * Ngày 31-5, CTCP Viễn thông TELVINA Việt Nam (UPCoM: PMT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 520 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-4 và ngày ĐKCC là 4-5.

  * Ngày 19-5, CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-4 và ngày ĐKCC là 4-5.

  * Ngày 25-5, CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel (UPCoM: VGL) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-4 và ngày ĐKCC là 4-5.

  * Ngày 20-5, CTCP Địa chính Hà Nội (UPCoM: DCH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-4 và ngày ĐKCC là 29-4.

  * Ngày 20-5, CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-4 và ngày ĐKCC là 29-4.

  * Ngày 14-5, CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-4 và ngày ĐKCC là 29-4.

  * Ngày 19-5, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-4 và ngày ĐKCC là 29-4.

  * Ngày 19-5, CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PEQ) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-4 và ngày ĐKCC là 29-4.

  * Ngày 21-6, CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL (UPCoM: TNB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-4 và ngày ĐKCC là 29-4.

  * Ngày 18-5, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-4 và ngày ĐKCC là 28-4.

  * Ngày 17-5, CTCP Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang (UPCoM: HGW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 198,6 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-4 và ngày ĐKCC là 28-4.

  * Ngày 31-5, CTCP SCI E&C (HNX: SCI) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 7.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-4 và ngày ĐKCC là 28-4.

  * CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:117 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 117 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-4 và ngày ĐKCC là 27-4.

  THIÊN HƯƠNG

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chungkhoan-doanhnghiep/14-doanh-nghiep-chot-tra-co-tuc-tuan-tu-26-den-29-4-643331/