122 doanh nghiệp lập thủ tục đất sau cổ phần

Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nguyễn Ngọc Thường cho biết, trong năm 2019, Sở đã hoàn thành việc rà soát, xác định 122 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần lập các thủ tục về đất đai sau cổ phần hóa. Qua đó, xác định có 74 doanh nghiệp đã làm xong các thủ tục pháp lý theo quy định, còn 48 doanh nghiệp phải yêu cầu báo cáo, cung cấp tài liệu do cơ sở dữ liệu chưa cập nhật đầy đủ về thông tin dự án và quá trình biến động đất đai. Đến nay, Sở Tài nguyên - môi trường đã hoàn thành, xác định những hạn chế, vướng mắc của 48 doanh nghiệp còn lại và đang hướng dẫn các đơn vị này thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua, đất đai của Đồng Nai là lĩnh vực khá “nóng”, năm 2019, có 24 đoàn thanh tra của Trung ương đã vào kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai của tỉnh.

Hương Giang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202001/122-doanh-nghiep-lap-thu-tuc-dat-sau-co-phan-2984021/