10 quốc gia nhất trí áp dụng nguyên tắc phát triển mạng 6G

Ngày 26/2, 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã nhất trí áp dụng các nguyên tắc chung để phát triển công nghệ mạng không dây thế hệ thứ 6 (gọi tắt là 6G), nhằm tạo ra một mạng 6G an toàn và tương tác.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/10-quoc-gia-nhat-tri-ap-dung-nguyen-tac-phat-trien-mang-6g-112310.htm