1,6 triệu m² nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký quyết định phê duyệt đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, với việc xây dựng khoảng 141.300 phòng học và 1,6 triệu m² diện tích nhà công vụ cho giáo viên.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235530/Default.aspx