Xuống xã giúp dân

    Gốc

    Ngày 14/11, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã về giúp đỡ người dân Hương Phong khắc phục hậu quả lũ lụt. Công việc chủ yếu là sửa sang nhà cửa, vệ sinh môi trường và bảo vệ tài sản cho nhân dân ở những cụm dân cư còn ngập lũ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78963.cand