Xung đột lan rộng ở Afghanistan và Chad

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Reuters, ngày 17-6, nguy cơ xung đột giữa quân đội Mỹ và Afghanistan với lực lượng Taliban ở miền nam nước này đang tới gần.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124625&sub=82&top=45