Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc lập mốc kỷ lục

Xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu đô-la Mỹ/tháng. Thông tin này một lần nữa là minh chứng cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng của văn hóa và ẩm thực quốc gia Đông Bắc Á này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xuat-khau-mi-an-lien-cua-han-quoc-lap-moc-ky-luc-121346.htm