Xuất khẩu điều “vấp” do khủng hoảng tài chính

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Nguyễn Đức Thanh, quyền Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết: theo kế hoạch năm 2008, sản lượng xuất khẩu toàn ngành ước đạt 170 ngàn tấn nhân điều các loại. Kim ngạch xuất khẩu ước khoảng 950 triệu USD, tăng gần 12% về số lượng và tăng khoảng 46% về trị giá so với năm 2007.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=115625