Xuất bản sách, đừng quên người nghèo!

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Rất nhiều người sống ở đô thị được tặng sách, thừa sách nhưng không có nhu cầu đọc. Sách đâu chỉ để dành phục vụ các học giả, nhà trí thức nhưng nhiều khi những người công tác trong lĩnh vực xuất bản vẫn quên mất đối tượng độc giả khá lớn cần quan tâm là người nghèo.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/90179.cand