Xu thế hợp tác và liên kết ở Mỹ la-tinh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những kết quả hoạt động thiết thực của tổ chức Sự lựa chọn Boliva cho châu Mỹ (ALBA), gồm các nước Cuba, Venezuela, Bolivia và Nicaragua, đang có tác động đến nỗ lực liên kết của khu vực Mỹ la-tinh và vùng Caribe, khi lực lượng cánh tả lên nắm quyền ở nhiều nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128683&sub=83&top=45