Xử lý vướng mắc trong đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính

    Báo Hà Nội Mới
    4 đăng lạiGốc

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 59/2007/NQ-CP về một số giải pháp xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/152475