Xứ lý hóa đơn cho khách hàng cá nhân trả hàng

  Tài Chính Doanh Nghiệp
  1041 liên quanGốc

  Bộ Tài chính trả lời về việc xử lý hóa đơn khi khách hàng cá nhân trả hàng.

  Hỏi: Công ty chúng tôi đang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị Định 123/2020/NĐ-CP. Công ty chúng tôi hoạt động chính là thương mại nên xuất hóa đơn cho khách hàng cá nhân khá nhiều. Khi thực hiện, chúng tôi phát sinh trường hợp khách hàng cá nhân trả hàng. Tuy nhiên đối với các cá nhân này, họ không thể xuất hóa đơn trả hàng được cho chúng tôi. Vậy trong trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý với hóa đơn bán ra như thế nào?

  Bộ Tài Chính trả lời:

  PV

  Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/xu-ly-hoa-don-cho-khach-hang-ca-nhan-tra-hang-d32660.html