Xử lý các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động người dân vi phạm pháp luật

Theo Ban Nội chính Thành ủy TP HCM, trên địa bàn thành phố có một số đối tượng quá khích lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động, lôi kéo, xúi giục người khiếu kiện gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước

Sáng 24-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và bài học kinh nghiệm qua thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trong năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35, Quy định số 11 của Bộ Chính trị và luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo và các quy định, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tăng cường công tác nêu gương trong tiếp công dân định kỳ cũng như đột xuất. Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan thực hiện việc tiếp, giải quyết và phản hồi các đơn thư kiến nghị do đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến.

Đồng thời, xử lý các trường hợp cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết, uy tín trong nội bộ.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố.

Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, giải quyết, xử lý các đối tượng chống đối chính trị, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân khiếu nại, tố cáo, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, cần tổ chức triển khai có trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về công tác tổ chức và cán bộ. Kiên quyết xử lý điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh thực hiện dự án triển khai phần mềm hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại thành phố và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Qua đó nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Vẫn còn tình trạng người đứng đầu có biểu hiện ngại tổ chức tiếp xúc, đối thoại

Trước đó, trong phần báo cáo đề dẫn, ông Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM cho biết tuy thành phố đã có nhiều nỗ lực trong xem xét giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, phức tạp nhưng chưa đạt hiệu quả cao.

Theo đó, vẫn còn xảy ra tình trạng người dân bị ảnh hưởng tại một số dự án thường xuyên tụ tập đông người, yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố tổ chức tiếp xúc, đối thoại; một số đối tượng quá khích lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động, lôi kéo, xúi giục người khiếu kiện gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cũng theo ông Trung, vẫn còn tình trạng người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền ở một số địa phương, sở - ban, ngành chưa thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; có biểu hiện ngại tổ chức tiếp xúc, đối thoại hoặc đối thoại mang tính hình thức, chưa thật sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân; chưa kiên trì đeo bám, đôn đốc các cơ quan chức năng của thành phố để sớm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số sở - ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp còn hạn chế. Trong đó, còn vi phạm thời hạn xử lý đơn tố cáo, vi phạm thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; việc tố chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, thông báo kết luận sau tiếp công dân chưa đạt hiệu quả, còn kéo dài, không có lộ trình giải quyết cụ thể; còn tình trạng không phản hồi hoặc chậm phản hồi kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, hệ thống cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chuyển đến.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/xu-ly-cac-doi-tuong-loi-dung-quyen-khieu-nai-to-cao-de-kich-dong-nguoi-dan-vi-pham-phap-luat-19624052413550499.htm