Xóa đói, nghèo trên cao nguyên đá Đồng Văn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Những dãy núi đá chạy dài cao vút xếp chồng lên nhau hệt như những khó khăn bao đời đeo đẳng trong cuộc sống người dân nơi đây. Tuy nhiên những ngày ở đây, dù ngắn ngủi nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được những cố gắng vượt khó vươn lên thoát nghèo ở huyện vùng cao, biên giới này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140818&sub=130&top=37