Xơ xác làng hoa Tây Tựu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Chắc là đói thôi anh ạ, bao nhiêu vốn liếng đổ hết cả ra đồng rồi". Nước mắt chảy vòng quanh khóe mắt, chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Thượng xã Tây Tựu mếu máo dưới ánh nắng hanh le lói của chiều đông. Gần 1 mẫu hoa, trong đó có 5 sào hoa hồng đang thu hoạch...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=108719