Xin đừng để đất quê ta “hóa” sân golf!

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Khi một nông dân miền Nam mất 1 công ruộng (1.000m2) vì chuyển sang làm sân golf, trung bình họ được đền bù 35 triệu đồng, bình quân 35.000đ/m2, tức là chưa được 3kg gạo. Tuy vậy, cái giá 3kg gạo/m2 đất vẫn còn cao hơn ở Đà Nẵng. Giá đất bồi thường cho dân tính ra chỉ có 28.000đ/m2.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/9/67328.cand