Xảy ra động đất mạnh 6,3 độ rích-te tại In-đô-nê-xi-a

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chiều 4-1, tại vùng biển phía Tây quần đảo Xu-ma-tra, In-đô-nê-xi-a, đã xảy ra trận động đất mạnh 6,3 độ rích-te. Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 10 km dưới đáy biển, tại vùng biển cách huyện Mu-cô, tỉnh Beng Ku-lu 75 ki-lô-mét về phía Tây Bắc, cách thủ đô Gia-các-ta 600 km.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/155399