Xây dựng quy trình tự động dự báo khí tượng biển

    2 đăng lạiGốc

    Các nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng được quy trình tự động dự báo các trường khí tượng thủy văn biển Đông có độ chính xác cao, có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215586/Default.aspx