Xây dựng quy định công nhận tuyến phố văn minh đô thị

Báo Đồng Nai
Gốc

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tham mưu xây dựng Quy định công nhận tuyến phố văn minh đô thị tại Đồng Nai, dự kiến trình ban hành đầu năm 2024.

Hiện nay, toàn tỉnh đã nâng cấp TP.Biên Hòa từ đô thị từ loại II lên loại I, TP.Long Khánh từ thị xã lên thành phố loại III và một số thị trấn đô thị loại IV, loại V. Tuy nhiên nhiều chỉ tiêu nâng loại và công nhận đô thị hiện còn nợ chưa đạt chỉ tiêu tối thiểu, trong đó có chỉ tiêu về tuyến phố văn minh đô thị.

Tuy nhiên, Nghị Quyết 1210 ngày 25-6-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị chưa hướng dẫn cụ thể việc chấm điểm đối với tiêu chí này. Do đó, các địa phương toàn tỉnh còn lúng túng, thiếu đồng bộ và có sự khác biệt về tiêu chí đánh giá, thành phần thủ tục, trình tự thực hiện...

Vì vậy, việc ban hành quy định về đánh giá, công nhận tuyến phố văn minh đô thị nhằm cụ thể hóa việc đánh giá thống nhất áp dụng chung trên toàn tỉnh các tiêu chuẩn chấm điểm nâng loại đô thị.

Đồng thời tạo sự đồng bộ, thống nhất để các địa phương thực hiện đánh giá và công nhận tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo phù hợp phát triển đô thị trên toàn tỉnh.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202312/xay-dung-quy-dinh-cong-nhan-tuyen-pho-van-minh-do-thi-694439e/