Xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

  Đại Biểu Nhân Dân
  16 liên quanGốcHà Tĩnh

  Chuẩn bị cho việc đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội thảo 'Hải Thượng Lãn Ông – Thân thế, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng'.

  Theo thông tin Bộ Y tế công bố sáng 29.7, hội thảo được thực hiện trên cơ sở đề nghị phối hợp của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm triển khai các hoạt động chuẩn bị hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - "ông tổ" của ngành y học cổ truyền Việt Nam.

  Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra ngày 2.8, Ban tổ chức sẽ tổng hợp và chọn lọc hơn 40 bài tham luận của 40 tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, nhà sử học, thầy thuốc… với các chủ đề khác nhau liên quan đến tầm ảnh hưởng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học và văn hóa dân tộc.

  Đáng chú ý, có các tham luận về: Góp phần cải chính năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông; Lê Hữu Trác và Hải Thượng Y tông tâm lĩnh từ điểm nhìn thế kỷ XXI; Kế thừa và phát huy những di sản quý báu của Hải Thượng Lãn Ông tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh…

  Tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: suckhoedoisong.vn

  Tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: suckhoedoisong.vn

  Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không chỉ là danh y có cống hiến to lớn cho nền y học nước nhà mà còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tại hội thảo sẽ công bố nhiều nghiên cứu phát hiện mới, các vấn đề liên quan đến thân thế, sự nghiệp của ông; khẳng định lại năm sinh, năm mất, cuộc đời, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội - lịch sử của đại danh y này; xác định tầm ảnh hưởng của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa, giáo dục, lịch sử trong nước, khu vực cũng như trên thế giới.

  Đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp, cống hiến, tầm ảnh hưởng của giá trị tư tưởng, di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

  Ng. Phương

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/xay-dung-ho-so-trinh-unesco-vinh-danh-hai-thuong-lan-ong-le-huu-trac-i296763/