Xây dựng cáp biển dài nhất Việt Nam

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Dự án xây dựng cáp biển dài nhất Việt Nam, đường dây 110kV cáp ngầm xuyên biển đã bắt đầu được xúc tiến nhằm cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Hanghoa_dichvu/37370/default.aspx