Xây dựng 13 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP

  Nhằm hỗ trợ các chủ thể của sản phẩm OCOP quảng bá, giới thiệu nông sản, năm 2022, TP. Sông Công đã đăng ký với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng 2 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

  Hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Thắng Lợi đã xây dựng gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm của đơn vị.

  Hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Thắng Lợi đã xây dựng gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm của đơn vị.

  Theo đó, 1 điểm cấp thành phố được đặt tại xã Bình Sơn và 1 điểm cấp xã đặt tại phường Thắng Lợi.

  Như vậy, tính đến nay, TP. Sông Công đã xây dựng được 13 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP (3 điểm cấp thành phố, 10 điểm cấp xã, phường), tập trung ở các xã, phường: Mỏ Chè, Thắng Lợi, Cải Đan, Bình Sơn.

  Trước đó, thành phố đã phối hợp với các xã, phường khảo sát, lựa chọn các địa điểm đảm bảo yếu tố thuận lợi nhằm phát huy hiệu quả. Các sản phẩm được trưng bày tại các điểm đều có tem, nhãn mác và giấy chứng nhận OCOP của cơ quan chức năng.

  Việc xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn không chỉ giúp người tiêu dùng được tiếp cận những sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng mà còn góp phần quảng bá, giới thiệu rộng rãi những nông sản ưu thế của TP. Sông Công.

  Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay, TP. Sông Công có 9 sản phẩm chè được chứng nhận OCOP, trong đó có 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 4 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 12 sản phẩm (chè, bưởi, gạo) được chứng nhận OCOP.

  Trịnh Phương

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/kinh-te/xay-dung-13-diem-trung-bay-gioi-thieu-san-pham-ocop-304497-108.html