Xác định gene liên quan đến cao huyết áp

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    NDĐT - Các nhà khoa học Mỹ vừa xác định được một gene quan trọng tác động đến cách thức thận xử lý muối, qua đó có thể giúp nhận biết một người có nguy cơ bị cao huyết áp. Khám phá mới này có thể dẫn đến những phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138161&sub=72&top=41