Windows 7 có thể chạy các ứng dụng trên Windows XP

    Báo Công Thương
    1 đăng lạiGốc

    XHTTOnline: Tin vui là Microsoft vừa cho cập nhật tính năng mới gọi là Windows XP Mode for Windows 7 cho phép chạy các ứng dụng dành cho XP trên Windows 7

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/206/2009042508113610/windows-7-co-the-chay-cac-ung-dung-tren-windows-xp.html