WHO cảnh báo thành phần gây tử vong trong siro ho lưu hành ở nhiều quốc gia

Hàng trăm trẻ em đã tử vong kể từ cuối năm 2022, do sử dụng siro ho nhiễm hóa chất độc hại ethylene glycol (EG).

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/who-canh-bao-thanh-phan-gay-tu-vong-trong-siro-ho-luu-hanh-o-nhieu-quoc-gia-post573762.antd