Vui xuất khẩu, lo nhập siêu

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Tháng 1/2008, do kim ngạch nhập khẩu lớn và tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu, nên nhập siêu đã lên đến 1 tỷ USD...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=1dc28f31656d7e&page=category