Vựa mắm... rùng rợn!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Những lu mắm ruồi bu kín miệng, các bao mắm vất vương vãi giữa sình lầy, hàng mớ can mắm xếp đầy bên đống rác và phân tro... Bà cụ già 70 tuổi một tay xua bầy ruồi xanh, một tay nhúng chìm tay trong vại mắm quấy lên và...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2007/11/mlnews.2007-11-14.0633699419