"Vua container" lộng hành - Kỳ 2: Thế lực nào bao che?

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Những hành vi coi thường pháp luật của ông Tanh Văn Dần lẽ ra sẽ không có đất tái diễn nếu như cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương kịp thời xử lý. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân địa phương cho rằng phía sau ông Dần phải có một thế lực nào đó mới khiến gia đình ông ta mới lộng hành như vậy.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/9/19/209303.tno