Vụ tranh chấp 8.000.000 thành 800.000 yen Nhật

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Muốn vay vàng của ngân hàng để kinh doanh, bà Bảy đã mang ngoại tệ thế chấp, trong đó có 8 triệu yen Nhật. Sau 7 tháng, khi đến thanh lý hợp đồng cũ để làm thủ tục vay mới, bà Bảy được thông báo số yen Nhật chỉ còn 800.000.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=24397