Vũ khí bí mật

    1 đăng lạiGốc

    Thủ tướng Anh Gordon Brown đang phải đối mặt với uy tín sa sút, lục đục nội bộ Công Đảng cầm quyền và sự thách thức của Đảng Bảo thủ. Báo chí Anh phát hiện trong tình cảnh bức bách hiện nay, ông Brown đã phải sử dụng một thứ “vũ khí bí mật” để tự cứu mình. Đó chính là bà vợ thân yêu Sarah Brown.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/241295.asp