"Vụ án cây cao su": Bé xé thành to

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một vụ tranh chấp đất giữa hai người dân nghèo không đến mức căng thẳng. Nhưng vì tòa phán quyết theo kiểu "cho xong chuyện", nên thi hành án cũng "sống chết mặc bay". Hậu quả để lại làm cho những người dân nghèo rơi hết nước mắt vì chạy theo bản án.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/12/80874.cand